Centar za autizam Split

Centar za autizam Split osnovan je 1997. kao podružnica Centra za autizam Zagreb.  Godine 2018. postaje samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Split. Osnovna djelatnost Centra je odgoj, obrazovanje, rehabilitacija i skrb za osobe s poremećajima autističnog spektra. U doba osnivanja Centar za autizam Split imao je sedam (7)  polaznika i dvije (2) odgojno obrazovne skupine.

Danas, školske godine 2021./22., skrbimo o devedeset jednom (91) polazniku u sedamnaest (17) odgojno obrazovnih odgojno-obrazovnih skupina, pet (5)skupina radnih aktivnosti za polaznike starije od dvadeset i jedne godine i devet  (9) skupina produženog stručnog postupka. Centar djeluje na dvije lokacije, u Rendićevoj ulici i Ulici Sedam Kaštela u Splitu.

 

Posebni osnovnoškolski program

Program odgojno obrazovnih skupina (7 – 15 godina) temelji se na Programu odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb 1997). Program obuhvaća sljedeća odgojno obrazovna područja: komunikacija, socijalizacija, briga o sebi, psihomotorika, radni odgoj, učenik i njegova okolina, tjelesna i zdravstvena kultura te razvoj kreativnosti (likovna i glazbena kultura).

Program radnog osposobljavanja

Program radnog osposobljavanja (15 – 21 g.) temelji se na Programu odgoja i osnovnog školovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb, 1997). Program obuhvaća sljedeća odgojno obrazovna područja: radno osposobljavanje, komunikacija, briga o sebi, socijalizacija, učenik i radna okolina, tjelesno-zdravstvena kultura i organizirano provođenje slobodnog vremena.


Saznajte više


Saznajte više


Saznajte više

kids-2989103
autumn-165184
baby-1842293
bobby-car-349695_960_720