Realnost je za osobu s autizmom zbunjujuća zbrka događaja, ljudi, mjesta i pojava. Izgleda kao da ništa nema jasne granice, red ni značenje. Velik dio svog života provela sam pokušavajući pronaći uzorak ili pravilo u svemu. Postavljene rutine, pravila, vremenska ograničenja i rituali pomogli su mi uvesti reda u nepodnošljivo kaotičan svijet.

Temple Grandin, «Thinking in pictures»

AUTIZAM

Kad govorimo o autizmu najčešće govorimo o širem spektru razvojnih poremećaja koji, s više ili manje naglašenim osobinama, podrazumijevaju tri osnovne karakteristike:

  • poremećaji komunikacije,
  • bitno umanjena sposobnost socijalnih interakcija,
  • repetitivni i stereotipni modeli ponašanja, interesa i aktivnosti.

Poremećaji komunikacije

Očituju su u teškoćama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Ako osobe s autizmom i imaju razvijen govor on se u vrlo maloj mjeri koristi u komunikacijske svrhe. Najčešće je taj govor eholaličan (ponavljanje tuđih riječi, fraza i rečenica, što uglavnom nema komunikacijsku funkciju). Rijetko započinju spontanu komunikaciju ili pokušaji komunikacije nisu prepoznati od drugih osoba. Iniciranje komunikacije ostvaruje se s ciljem zadovoljenja želja i potreba.

Velike teškoće imaju i u obradi verbalnih (auditivnih) informacija, odnosno razumijevanju jezika. Obraćanje osobama s autizmom treba biti jasno, nedvosmisleno i u okviru njihovog spektra razumijevanja.

Bitno umanjena sposobnost socijalnih interakcija

odlikuje se odsutnošću potrebe i mogućnosti uspostavljanja socijalnih veza. Oni ne traže druge osobe za igru i druženje. U nekim slučajevima određenu privrženost razvijaju prema osobama koje su njihovi primarni njegovatelji i davatelji sigurnosti (što je obično jedan ili oba roditelja ili osoba koja je s njima duže vrijeme u intenzivnom kontaktu). Ne usmjeravaju pažnju na druge ljude, ne uspostavljaju kontakt očima i imaju velike teškoće u razumijevanju osjećaja drugih ljudi. Ponekad su u prisustvu velikog broja ljudi zbunjeni i prestrašeni.

Repetitivni i stereotipni modeli ponašanja, interesa i aktivnosti

Ponašanje osoba s autizmom karakteriziraju stereotipni (samostimulirajući) pokreti poput pljeskanja rukama, lupkanja prstima, ritmičnog okretanja glave ili neuobičajenog korištenja igračaka i predmeta (vrtnja jednog kotača autića, okretanje tanjura, treskanje predmeta ispred očiju…).

Druga karakteristika je ritualno ponašanje. Sve se mora odvijati uvijek istim redoslijedom, predmeti se ne smiju premještati, do određenog mjesta mora se ići istim putem, važno je sjediti na istom mjestu u automobilu, …

Ponekad opsesivno slažu predmete nekim redom i burno reagiraju ako ih se u tome prekine. Burne reakcije također prate prekid gotovo svake započete radnje.

Često su zaokupljeni radnjama u uskom području njihovih interesa i aktivnosti.

Osim ova tri aspekta za razumijevanje autizma potrebno je shvatiti i

  • specifične senzoričke poteškoće,
  • poseban misaoni stil,
  • kratku i selektivnu pažnju,
  • nemogućnost uživljavanja u tuđe misli, osjećaje i stanja,
  • jaku potrebu za redom, ustaljenošću i rutinom,
  • izraženost i intenzitet emocija.

Pojačana ili snižena osjetljivost na senzorne podražaje utječe na doživljaje osoba s autizmom, a samim tim i na njihovo mišljenje i osjećaje. Mogu biti previše ili premalo osjetljivi na zvuk, miris, okus, dodir, količinu svjetla i boja. Ponekad je prisutna i sinestezija pri kojoj se jedan podražaj percipira kao mješavina više osjeta. Uslijed toga neki od njih mogu npr. vidjeti zvuk ili okusiti boju.

Osobe s autizmom koje su dovoljno sposobne osvijestiti i objasniti svoje misaone procese, kažu da misle “u slikama”, a vizualne informacije razumiju lakše od govora. Usmjereni su na detalje i imaju poteškoće sažimanja tih detalja u cjelovitu sliku o ljudima, predmetima, pojavama, radnjama i događajima. Uočena je i nemogućnost izvršavanja više radnji istovremeno (npr. crtati i slušati glazbu). Pri izvršavanju čak i najjednostavnijih radnji potrebno im je jasno naznačiti početak, sve korake radnje, precizno odrediti trajanje i nedvosmisleno naglasiti kraj. Autistično mišljenje je konkretno pa osobe s autizmom imaju potrebu konkretizirati svaki apstraktan pojam. Metafore, sarkazmi, fraze i mnoge druge stilske figure, kao i višeznačnost u govoru nikako ne bi smjeli biti dio komunikacije s osobama s autizmom. Iako, u nekim slučajevima, nastojanje da se objasne nepoznati i apstraktni pojmovi rezultira iznenađujuće kreativnim objašnjenjima.

Pretpostaviti što drugi ljudi znaju, žele, osjećaju ili vjeruju, pa i prepoznati emocije iz izraza lica drugih osoba, osobama s autizmom izrazito je teško. Društvene norme nelogične su im i besmislene upravo stoga što su temeljene na razumijevanju i poštivanju tuđih emocija. Nepoštivanje društvenih normi ne događa se jer su neodgojeni ili bezobrazni, nego zato što ih ne razumiju. Jednostavno i konkretno pojašnjenim pravilima ponašanja, vizualno prikazanima i dosljedno provođenima, uvelike se nadvladavaju ove poteškoće.

Potreba za redom, predvidljivošću i rutinom jedna je od poznatijih karakteristika autizma. Često slažu predmete uvijek istim redom, odlažu stvari na isto mjesto, izvršavaju radnju uvijek na isti način. Međutim, ova karakteristika odražava se i njihovom nastojanju da uvedu red postavljajući svoja pravila u neuređen i kaotičan svijet. Pronalaze obrasce, uzorke i granice u svakodnevnim događanjima stvarajući sebi tako sigurnu i predvidivu okolinu.

Izostanak reda, kršenje pravila i nepostojanje granica uz izražene senzoričke poteškoće uvelike određuju emocionalna stanja osoba s autizmom. Strah i anksioznost koji se pojavljuju u nepredvidivim i nepoznatim situacijama njihovi su stalni pratioci. Prekid započete radnje, izmjena postojećeg stanja, ulazak u nepoznati prostor, kušanje novog jela, iznenadni dodir, … nezamisliv je broj događanja koja ih plaše i čine nesigurnima. Nasuprot tome sigurna, predvidiva i strukturirana okolina umiruje ih i uveseljava. Postepenim, jasnim i konkretnim upoznavanjem s novim situacijama, poštujući pri tom njihovu osobnost, pomažemo osobama s autizmom da se lakše nose s poteškoćama koje im donose stalne mijene u svijetu oko njih.