Program odgojno obrazovnih skupina (7 – 15 godina) temelji se na Programu odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb 1997). Program obuhvaća sljedeća odgojno obrazovna područja: komunikacija, socijalizacija, briga o sebi, psihomotorika, radni odgoj, učenik i njegova okolina, tjelesna i zdravstvena kultura te razvoj kreativnosti (likovna i glazbena kultura).
Za svakog učenika izrađuje se individualizirani edukacijski program (IEP).
IEP se temelji na procjeni psihoedukacijskog profila učenika (PEP-R i AAPEP), procjeni osnovnog jezika i vještina učenja (POJVU) te CARS ljestvici.
Osim IEP-a prema potrebi se izrađuju i specifični didaktički materijali prilagođeni svakom pojedinom učeniku.

Rad u odgojno obrazovnim skupinama podrazumijeva specifične metode rada s osobama s poremećajima autističnog spektra

  • strukturiranje prostora, vremena i aktivnosti,
  • vizualno-kognitivno potpomaganje
  • alternativna i augmentativna komunikacija
  • funkcionalna analiza ponašanja

Skupine ove dobi broje od 3 do 5 učenika. Naglasak rada je na razvoju komunikacije i socijalizacije, ublažavanju nepoželjnih ponašanja, razvoju samostalnosti samozbrinjavanja te što aktivnijeg uključivanja u svakodnevni život Centra, obitelji i okoline. U početku je rad naglašeno individualan, a razvojem socijalizacije učenici se uključuju u zajedničke aktivnosti.
Voditelji skupna nositelji su odgojno obrazovnih aktivnosti, a u radu im pomažu asistenti.
Sve važne podatke o radu s polaznicima voditelji skupina svakodnevno izmjenjuju s terapeutima, a evaluacija rada skupina iznosi se na stručnom timu.
Kontakt s roditeljima od neprocjenjive je važnosti za izradu IEP-a, njegove izmjene i svakodnevan rad. Konzultacije se provode po potrebi roditelja, na poziv voditelja skupine ili terapeuta.

Odgojno obrazovni sadržaji provode se od 8:00 do 12:30 nakon čega učenici prelaze u skupine produženog stručnog postupka.