Vjeronauk kao izborni predmet nudi svoje sadržaje svim polaznicima u Centru. Nastava vjeronauka je organizirana po Odgojno obrazovnim skupinama kako su određene i održava se jedan sat tjedno. Polaznici pohađaju nastavu Vjeronauka u skupini, ali je rad s njima individualiziran.

Program se provodi prema prijedlogu Plana i programa nastave katoličkoga vjeronauka za učenike na stupnju umjerene i teže mentalne retardacije. Svojim sadržajima, ciljevima i metodama se nastoji približiti i prilagoditi Programu odgoja i osnovnog školovanja učenika s autističnim poremećajima, kako bi s njim postigao što homogeniju cjelinu i time se nadovezao na strukturu rada koju polaznici poznaju, te postigao što konkretnije rezultate u radu.

Plan i program nastave katoličkoga vjeronauka za učenike na stupnju umjerene i teže mentalne retardacije u sebi sadrži:

Odgojni i obrazovni zadatci:

  • usvajanje najjednostavnijih vjerskih pojmova i oblika prakticiranja vjere,
  • razlikovanje svetog i profanog,
  • težiti učvršćivanju dječje povezanosti s Bogom,
  • jednostavno razlikovanje dobra i zla,
  • usvajanje jednostavnih moralnih normi i navika,
  • jednostavna priprava za sakramente kršćanske inicijacije.

Nastavni sadržaji:

Dijele se na dvije grane: Razvijanje kreposti i Slavlja i praćenje liturgijske godine. Velika pažnja se pridaje molitvenim oblicima komunikacije.

Pojedini vjeronaučni sadržaji se posreduju u kontekstu dobnih i iskustvenih mogućnosti učenika, te neprestano povezuju s njihovim životnim situacijama. U tom kontekstu, u mlađim godištima, vjerski odgoj i obrazovanje temelje se na dječjem doživljavanju neposredne stvarnosti i djelovanju u toj stvarnosti. Djeci se primjerenim sadržajima želi pokrenuti proces religioznog učenja i omogućiti ostvarivanje i interpretiranje vjerskog iskustva. U višim godištima se nastoji uspostaviti veza sa sadržajima onih predmeta koji su bliski sadržajima i ciljevima vjeronauka (komunikacija, briga o sebi, socijalizacija, organizirano provođenje slobodnog vremena).

Osim vjeronaučne nastave, u Centru se održava priprema i organizacija primanja sakramenata kršćanske inicijacije (krštenje, pričest, potvrda). Ta priprema se odvija u suradnji s roditeljima i Katehetskim uredom Splitsko-makarske nadbiskupije. Slavlje primanja svetih sakramenata se održava u župi Sv. Križa.