Godišnji izvještaj o izvršenju FP 2023-CENTAR ZA AUTIZAM

Zapisnik sa 24. sjednice ŠO

Zapisnik sa 25. sjednice ŠO

Obrazloženje izvršenja FP 2023 CZA

Financijski plan proračuna 2024. sa prijekcijama u 2025. i 2026

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024 .

Pomoćna tablica_1

Posebni dio

Godisnje izvjesce. za 2023

1. SJEDNICA ŠO

2.SJEDNICA ŠO

3.SJEDNICA ŠO

4.SJEDNICA ŠO

5. SJEDNICA ŠO

6.SJEDNICA ŠO

7. SJEDICA ŠO

8. SJEDNICA ŠO

9. SJEDNICA ŠO

10. SJEDNICA ŠO

11. SJEDNICA ŠO

12.SJEDNICA ŠO

13.SJEDNICA ŠO

14. SJEDNICA ŠO

15. SJEDNICA ŠO

16. SJEDNICA ŠO

17. SJEDNICA ŠO

18. SJEDNICA ŠO

19. SJEDNICA ŠO

20. SJEDNICA ŠO

21. SJEDNICA ŠO

22. SJEDNICA ŠO

Bilješke 01.01.-31.12.2023.

FI 1.1.-31.12.2023

Centar_za_autizam_Split_GPiP_za_šk.god._2023_2024

Centar_za_autizam_Split_Kurikulum_2023

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01.-30.06.2023

Bilješke 01.01.-30.06.2023.

OBRASCI FINA 01.01-30.06.2023

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Pravilnik o radu Centra za autizam Split, 2023.

Plan nabave 2023

Financijski plan 2023

Bilješke FI 01.01.2022.-31.12.2022

FI 01.01.-31.12.2022

Obrazac-1-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-2-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-3-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Obrazac za prijavu nepravilnosti

EOJN -Plan nabave 2022

EOJN-Registar ugovora 2022

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave 2022

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti – 2022.

Centar za autizam Split_Školski kurikulum_2022_23

Bilješke uz FI 01.01.-31.12.2021

FI Izvještaj 01.01.-31.12.2021

Informacija o dodjelenim sredstvima za 2021

Izvješće o poslovanju 2021

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM CENTRA ZA AUTIZAM 2021_2022

STATUT 2019

KURIKULUM 2021.22.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Bilješke uz FI 01.01.-31.12.2020

Financijska izvješća 01.01.-31.12.2020.

Informacija o dodjeljenim sredstvima za 2020

Izvješće o poslovanju 2020

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Bilješke uz FI 01.01.-31.12.2019

FI Izvještaj 01.01.-31.12. 2019

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

ŠKOLSKI KURIKULUM 2019_2020

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019_2020

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa

Plan nabave 2018

Fininacijski plan 2019 te projekcija za 2020. i 2021

Financijsko izvješće

Kurikulum 2018/2019

Eticki kodeks neposrednih nositelja odgoj obraz djelatnosti

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Poslovnik o radu skolskog odbora

Pravilnik o kucnom redu

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o postupanju u kriznim situacijama

Pravilnik o postupanju u slučaju nestanka djeteta

Pravilnik o promicanju štetnosti duh

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o radu

Pravilnik o uporabi restriktivnih fizičkih intervencija

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o ZNR

Bilješke uz FI 01.01.-31.12.2018

FI Izvještaji 01.01.-31.12.2018