Kineziterapija, kao dio tretmana djece s autizmom, koristila se i ranije, no danas je sve važnija i provodi se ciljano. Intenzivne tjelesne aktivnosti u dječjoj dobi povoljno utječu na uklanjanje hiperaktivnosti, a u odrasloj dobi suzbijaju agresiju i destruktivno ponašanje. Učinci kineziterapije povoljniji su nego učinci restriktivnih tehnika. Osim ciljanog terapijskog učinka, kineziterapija kod djece s autizmom kao i u zdrave potiče normalan tjelesni razvoj. Stereotipno držanje tijela djece s autizmom pogoduje deformitetima koštano – mišićnog sustava (kifoza, skolioza, spuštena stopala) što se tjelesnim vježbanjem može ublažiti. Cilj kineziterapije je upravljati i pozitivno utjecati na simptome i funkcioniranje autistične osobe. Jednostrani tretmani, usmjereno samo na jedan simptom, nisu se pokazalo učinkovitim, tako da se terapija prilagođava djetetovim potrebama i provodi u suradnji s voditeljima skupina i cjelokupnim stručnim timom. Kineziterapijski postupak kod autistične osobe ima zadatke:

  • utjecati na razvoj osnovnih psihomotornih sposobnosti, posebno na koordinaciju, ravnotežu, preciznost, fleksibilnost, snagu i brzinu,
  • utjecati na socijalnu adaptaciju i integraciju,
  • utjecati na osobine ličnosti i modalitete ponašanja, osobito na smanjenje anksioznosti i kontrolu agresivnosti,
  • utjecati na razvoj spoznajnih sposobnosti,
  • stimulirati morfološko – funkcionalni razvoj djeteta,
  • zadovoljavati biološke potrebe za kretanjem i igrom.

Kao i svakom drugom djetetu, posebno je važno da sa sigurnošću ovladaju sposobnošću kretanja i sa širokom kontrolom svojih mišića, jer jedino tako će biti u stanju naučiti sve one bitne motoričke vještine koje su potrebne za život. Također se obraća pažnja na probleme senzorne integracije koji su često povezani s dijagnozom autizma. Kretanje u grupi ima kod djece s autizmom važnu ulogu u razvoju osnovne forme socijalizacije, zato provodimo sadržaje u kojima se kreću među drugim ljudima. Prakticiramo izvanškolske aktivnosti kao što su plivanje, terapijsko jahanje, kuglanje, izlete, zimovanje i šetnje.