PROGRAM RADNIH AKTIVNOSTI I SUDJELOVANJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU (od 21. godine)

Nakon 21. godine završava službeno obrazovanje za osobe s poremećajima autističnog spektra u Republici Hrvatskoj. Naši stariji polaznici u Centru imaju priliku aktivno i smisleno provoditi vrijeme i nakon tog razdoblja. Za njih su organizirani radno terapijski sadržaji i aktivno provođenje slobodnog vremena, a sudjeluju i u ostalim aktivnostima koje provodimo.

Radno terapijski sadržaji koji se svakodnevno ili tjedno provode:

  • rad u školskom vrtu,
  • kooperativni poslovi: jednostavni uredski poslovi, izrada didaktičkog materijala, ispomoć u kuhinji,
  • keramička, likovna i informatička radionica,
  • domaćinstvo,
  • okupacijski sadržaji,
  • filmske projekcije.